Billions _ Season 1 First Takes _ Damian Lewis & Paul Giamatti Showtime Series_10208